11/24/2016 9:37:41 PM - Lượt xem: 965
Trong 20 năm qua, cây Sâm Việt Nam đã được nghiên cứu toàn diện trên nhiều lĩnh vực như: Thực vật, hóa học, dược lý, trồng trọt, nuôi cấy mô, chế phẩm và thử lâm sàng qua các hợp tác với Viện, trường ở trong và ngoài nước. Đặc biệt những công trình nghiên cứu và công bố trong vòng 10 năm gần đây đã làm sáng tỏ thêm về thành phần hoạt chất chính của chúng.

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ HÓA HỌC SÂM VIỆT NAM

(Panax vietnamensis Ha et Grushv., ARALIACEAE) 1978 – 2002)

TS. Trần Công Luận – Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.HCM - Viện dược liệu

Thông tin KH&CN - Số 03/2016

 

sâm ngọc linh

sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
 
 
 
(Bấm vào đây để nhận mã)