11/24/2016 9:59:27 PM - Lượt xem: 965
Những nghiên cứu về các đặc điểm sinh học, thành phần hóa học, tác dụng dược lý, lâm sàng,... (1978 – 2002) cho thấy đây là loài Sâm quí hiếm cần được tiếp tục bảo vệ, nghiên cứu đồng thời với việc đẩy mạnh đầu tư phát triển trồng trọt trên quy mô lớn để tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ SINH HỌC VÀ TRỒNG TRỌT CÂY SÂM VIỆT NAM
(Panax vietnamensis Ha et Grushv. Araliaceate)
DS. Phan Văn Đệ - Trung tâm Sâm và Dược liệu TP.Hồ Chí Minh, Viện Dược Liệu
 
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh 
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
 
 
(Bấm vào đây để nhận mã)