11/25/2016 2:35:21 AM - Lượt xem: 947
Những nghiên cứu về dược lý thực nghiệm của Sâm Việt Nam đã được bắt đầu từ những năm 1978 bởi Đơn vị nghiên cứu chuyên đề Sâm K5 (sau đổi là Trung tâm Sâm Việt Nam và nay là Trung tâm Sâm & Dược liệu TP.Hồ Chí Minh) cùng phối hợp với các đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước,…

 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ TÁC DỤNG DƯỢC LÝ SÂM VIỆT NAM

(Panax vietnamensis Ha et Grushv. Araliaceae)

TS. Nguyễn Thị Thu Hương – Trung tâm Sâm và Dược liệu, TP.Hồ Chí Minh, Viện Dược liệu

(Thông tin KH&CN - Số 03/2016)

 

sâm ngọc linh

sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
 
 
(Bấm vào đây để nhận mã)