11/25/2016 2:04:55 AM - Lượt xem: 1852
Những kết quả nghiên cứu hóa học cho thấy Sâm Việt Nam chứa những thành phần hóa hợp chất thiên nhiên gồm có tinh dầu, phytosterol, saponin, đường khử, hợp chất uronic và hợp chất pholyacetylen, trong đó saponin chiếm tỷ lệ cao và được xem là nhóm hoạt chất quan trọng nhất.

 

THÀNH PHẦN SAPONIN SÂM VIỆT NAM THIÊN NHIÊN VÀ TRỒNG TRỌT

GIÁ TRỊ SÂM VIỆT NAM THEO QUAN ĐIỂM HÓA PHÂN LOẠI VÀ DƯỢC LÝ HỌC

PGS. TS. Nguyễn Minh Đức

Bộ môn Dược liệu Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược TP.Hồ Chí Minh  

(Thông tin KH&CN - Số 03/2016)

  

sâm ngọc linh

sâm ngọc linh

sâm ngọc linh

sam ngoc linh

sam ngoc linh

sam ngoc linh

sam ngoc linh

 

 

(Bấm vào đây để nhận mã)