11/24/2016 9:12:22 PM - Lượt xem: 1019
Một số loài của Chi Nhân sâm (Panax L.) đã trở thành những cây thuốc nổi tiếng, không chỉ trong phạm vi của nền Y học cổ truyền phương Đông mà trên toàn thế gới. Đóng góp vào sự phong phú của những loài sâm quý giá này, ở Việt Nam cũng có 3 loài hoàn toàn mọc tự nhiên, trong đó đáng chú ý nhất là Sâm Ngọc Linh, đã và đang là niềm tự hào của đất nước chúng ta.

 

TÍNH ĐẶC HỮU CỦA SÂM NGỌC LINH
- TS. Nguyễn Tập - Viện Dược liệu, Bộ y tế - 
(Thông tin KH & CN - Số 03/2016) 
 
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh
sâm ngọc linh 
 
 
(Bấm vào đây để nhận mã)